Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAMBRÓW, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186747

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE

ul. FABRYCZNA 3
18-300 ZAMBRÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zambrów, dnia  14.06.2022r.

 

AB.6740.2.2.2022

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

     Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) – zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Wójta Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów z dnia 31.01.2022r. (uzupełniony dnia 27.04.2022), prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 182,10 wraz z budową kładki  dla pieszych nad rzeką Jabłonką w m. Nagórki Jabłoń, gmina Zambrów

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na następujących nieruchomościach:

  1. nieruchomości przewidziane do podziału i przejęcia na rzecz Gminy Zambrów:

Lp.

Obręb

Nr działki przed podziałem

Nr działki po podziale (przeznaczone do przejęcia na rzecz Gminy Zambrów pod pas drogowy)

Nr działki po podziale (pozostające we władaniu dotychczasowego właściciela)

  1.  

Nagórki Jabłoń

201405_2.0031

262/2

262/3

262/4

  1.  

256

256/1, 256/2

256/3

  1.  

264

264/1

264/2

  1.  

371/5

371/6

371/7

  1.  

373/1

373/3

373/4

  1.  

372/1

372/3

372/4

  1.  

371/4

371/8

371/9

 

3.   nieruchomości stanowiące obecnie drogi gminne nie podlegające podziałom:

  • 368, 369 – obręb Nagórki Jabłoń, gm. Zambrów,

4.   nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:

Obręb geodezyjny

Nr działek, z których korzystanie będzie ograniczone (zaznaczono pogrubieniem)

Cel zajęcia

Nagórki Jabłoń

201405_2.0031

3 344

Budowa kładki dla pieszych i kanału technologicznego

 

Informuję, iż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem i załączonymi do niego materiałami oraz składać ewentualne uwagi w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 123 w poniedziałki, środy, piątki w godz. 800 – 1500, we wtorki w godz. 730 – 1000, w czwartki w godz. 1300 – 1530. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu