Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIECIE, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186748

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIECIE

ul. WOJSKA POLSKIEGO 124
86-100 ŚWIECIE

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.)

 

BURMISTRZ ŚWIECIA

zawiadamia, że w dniu 15.06.2022r.

 

na wniosek Pana Piotra Westphal, działającego z pełnomocnictwa: ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Rejon Dystrybucji Świecie, ul. Wojska Polskiego 38A, 86-105 Świecie, została wydana decyzja nr 10/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych nn 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania budynku jednorodzinnego na działce nr 108/22 w m. Głogówko Królewskie na terenie działek nr 108/7, 108/9, 107/1, 105/6, 203/8, 197/10, obręb Głogówko Królewskie (0009), gmina Świecie.

Wszystkich zainteresowanych sprawą informuję, że z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pok. nr 5,
w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy i czwartki w godzinach
od 730 do 1530, wtorki w godzinach od 730 do 1600 oraz piątki w godzinach od 730 do 1500.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Świecia
w terminie 14 dni
od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu