Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 300 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

26.07.2022 28 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Luboń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186752

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

MRUCON GROUP SP. Z O.O.

ul. KRÓTKA 8
62-030 LUBOŃ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 516-167-118

Zarządca Mrucon Group Sp.z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Luboniu, adres siedziby ul. Krótka 8, 62 – 030 Luboń oferuje do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności zabudowanej nieruchomość położonej w Luboniu przy ul. Krótkiej 8, numer ewidencyjny działki 135/2 o powierzchni 1206m2  i powierzchni użytkowej łącznej budynków 493,07m2  zapisaną w księdze wieczystej KW nr  PO2P/00036920/7 za cenę nie niższą niż 1.300.000,-zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) brutto. Data rozpoczęcia procedury sprzedaży z wolnej ręki: 26 lipca 2022 godz. 14.00 na terenie nieruchomości.

Warunki zakupu prawa własności nieruchomości:

  1. zakupu dokona podmiot oferujący zarządcy najwyższą cenę, na terenie ww. nieruchomości, publicznie, w dniu 26 lipca 2022r. o godz. 14.00 i który w tym samym dniu wpłaci przelewem na rachunek bankowy masy sanacyjnej kwotę nie niższą niż 50% ceny sprzedaży, na podstawie faktury proforma,
  2. wpłata pozostałej części ceny sprzedaży w przeddzień zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność,
  3. koszty zakupu nieruchomości  w tym opłaty notarialne, podatki ponosi kupujący,
  4. zakupu nie może dokonać podmiot będący dłużnikiem Mrucon Group Sp. z o.o.  w restrukturyzacji i/lub będący powiązany bezpośrednio lub pośrednio (osobowo lub kapitałowo) z jego zarządem.

 

Bliższych informacji udziela zarządca Ryszard Manikowski tel. 516-167-118, mail: ryszard.manikowski@gmail.com , w dni robocze w godz. 09.00 – 15.00.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu