Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

01.07.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

INOWROCŁAW, kujawsko - pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186679

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Usługi

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU

ul. AL. KOPERNIKA 7
88-100 INOWROCŁAW

KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

w Inowrocławiu,

88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

ogłasza IV przetarg nieograniczony w przedmiocie zamówienia pn.

 

Usuwanie przecieków w budynkach spółdzielczych zlokalizowanych w Inowrocławiu

na okres 2 lat, tj. do 31.03.2024 r.

1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE) w terminie do 1.07.2022 r. do godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.

2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 1.07.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.

3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 5.07.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni www.ksmino.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej Spółdzielni.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu