Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

17.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LIPNO, -, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186478

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY W LIPNIE

ul. J. PIŁSUDSKIEGO 15/17
87-600 LIPNO

Przed Sądem Rejonowym w Lipnie w sprawie o sygn. akt: I Ns 168/22 toczy się postępowanie z wniosku Bolesława Janiszewskiego, Anny Janiszewskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału 32/48 części we współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Lipno, obręb Lipno Wieś I, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 33/1, o powierzchni 0,12 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie V Wydziale Ksiąg Wieczystych jest założona księga wieczysta nr WL1L/00014408/7, a należących do Marianny Sudolskiej, córki Zenona i Michaliny, Zofii Sudolskiej, córki Zenona i Michaliny, Heleny Rutkowskiej z domu Sudolskiej, córki Zenona i Michaliny, Aleksandra Sudolskiego, syna Zenona i Michaliny. 

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców ujawnionych w księdze wieczystej: Heleny Rutkowskiej z domu Sudolskiej, córki Zenona i Michaliny, Marianny Sudolskiej, córki Zenona i Michaliny, Zofii Sudolskiej, córki Zenona i Michaliny, Aleksandra Sudolskiego, syna Zenona i Michaliny, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu