Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

SKAWINA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186543

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA SKAWINA

ul. RYNEK 1
32-050 SKAWINA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                            Skawina, dnia 15.06.2022 r.

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie informuje, że wykaz dot. sprzedaży nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1341 ha, składającej się działek nr 322/1, nr 322/2, nr 322/3, nr 322/4, nr 322/5, nr 322/6, nr 322/7, nr 322/8, nr 322/9, nr 322/10, nr 322/11, nr 323/1, nr 323/2, nr 323/3, nr 323/4, 323/5, nr 323/6, nr 323/7, nr 323/8, nr 323/9, nr 323/10, nr 326/1, nr 326/2, nr 326/3, nr 327/1, nr 327/2, nr 327/3, poł. w Skawinie przy ul. Podbory został wywieszony w terminie od dnia 15 czerwca 2022 r. do dnia 05 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 oraz zamieszczony w Internecie (na stronie internetowej - www.gminaskawina.pl w zakładce Urząd i Rada - ogłoszenia urzędowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej).

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5, tel. (12) 277-01-55.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu