Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

202 500,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

29.06.2022 1 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186759

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Licytacje komornicze

KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W BYDGOSZCZY KRZYSZTOF DZIEDZIC

ul. TORUŃSKA 6
86-050 SOLEC KUJAWSKI

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Dziedzic na podstawie przepisu art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2022 r. o godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, mającego siedzibę pod adresem: ul. Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, w sali nr 13 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA LOKALU

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 85-164 Bydgoszcz, ul. Karpacka 39C/48, wpisanego w rejestrze spółdzielni mieszkaniowej: Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni: ul. Grunwaldzka 12, Bydgoszcz), dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00086991/6.

Lokal znajduje się na 6. piętrze budynku. Jest lokalem środkowym.

Składa się z 2 pokoi /16,17 m2 i 7,45 m2/, kuchni /4,86 m2/, łazienki z WC /2,49 m2/ i przedpokoju - 4,16 m2. Powyżej podane powierzchnie pomieszczeń oraz łączna powierzchnia lokalu zostały określone na podstawie pomiarów w momencie dokonywania jego wizji lokalnej i łączna powierzchnia lokalu jest nieco mniejsza od powierzchni podanej w KW wynoszącej 35,80 m2.

Do celów wyceny przyjęto pow. użytkową lokalu wg zapisów w KW lokalu wynoszącą 35,80 m2. Z dużego pokoju wyjście na duży balkon (loggię). Kuchnia z oknem. Wejście do wszystkich pomieszczeń niezależne z przedpokoju. Okna PCV. Drzwi wewnętrzne płycinowe z okleiną z PCV w białym kolorze, wejściowe antywłamaniowe z okleiną drewnopodobną. W przedpokoju, łazience posadzki z płytek ceramicznych. W pokojach i kuchni posadzki z paneli podłogowych typu szwedzkiego.

Suma oszacowania wynosi 270 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzem czwartym sumy oszacowania i wynosi 202 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Oddział 1. w Bydgoszczy 50 1020 1462 0000 7802 0302 3033

lub w kancelarii komornika: 86-050 Solec Kujawski, ul. Toruńska 6, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 KPC w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 22.06.2022 r. od godz. 10.00 do 10.30 można oglądać lokal.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu