Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LESZNO, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186828

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO LESZNO

ul. KAZIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 

  1. Lokalizacja: Leszno, ul. Władysława Jagiełły.
  2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów stanowi działka nr:  232 na ark. m. 109 o pow.  0,6160ha,  KW nr PO1L/00023123/5.
  3. Opis i przeznaczenie nieruchomości:  nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta trawą, miejscowo drzewami / krzewami, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z towarzyszącymi usługami -85MW/U.
  4. Cena wywoławcza netto:  3 000 000,00 zł plus podatek VAT 23% od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu.
  5. Termin i miejsce przetargu:  6 września 2022 r., godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
  6. Wysokość i termin wniesienia wadium:  500 000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr:  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703  PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 
    1 września 2022 r.
  7. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale „Przetargi na nieruchomości”.
  8. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13 w godz. 7:30-15:30.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu