Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LESZNO, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186829

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO LESZNO

ul. KAZIMIERZA KARASIA 15
64-100 LESZNO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Leszna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej:

 

 1. Lokalizacja: Leszno, ul. Budowlanych .
 2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów stanowi działka nr:  1312/1 na ark. m. 132 o pow.  0,9935ha,  KW nr PO1L/00042737/1.
 3. Opis nieruchomości:  nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana. Na części działki występują nasypy niekontrolowane (odpady i zanieczyszczenia) wymagająca przeprowadzenia rekultywacji terenu, porośnięta trawą oraz miejscowo drzewami/krzewami. Wszelkie prace związane z przygotowaniem gruntu pod zabudowę nabywca zobowiązany jest wykonać własnym kosztem i staraniem w szczególności do wykonania prac rekultywacyjnych terenu a także wymiany gruntu w przypadku takiej konieczności, po uzyskaniu wymaganych zezwoleń i decyzji bez prawa do występowania do Miasta Leszna z jakimikolwiek roszczeniami o zwrot poniesionych kosztów.
 4. Przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej -P/U
 5. Cena wywoławcza netto:  555 000,00 zł plus podatek VAT 23% od wartości nieruchomości ustalonej w przetargu.
 6. Termin i miejsce przetargu:  23 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 – sala konferencyjna - parter.
 7. Wysokość i termin wniesienia wadium:  100 000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr:  37 1020 3088 0000 8302 0005 7703  PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 
  18 sierpnia 2022 r.
 8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale „Przetargi na nieruchomości”.
 9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13 w godz. 7:30-15:30.

 

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu