Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MYSZKÓW, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186876

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT MYSZKOWSKI

ul. PUŁASKIEGO 6
42-300 MYSZKÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

                Działając na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku
z art. 124, art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)       

                     

Starosta Myszkowski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

 

informuje o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie o ograniczenie w drodze decyzji sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. jako działka nr 1289/1 o pow. 0,0111 ha, nr 1289/2 o pow. 0,2408 ha, nr 1332 o pow. 0,0767 ha położonej w gminie Koziegłowy obręb Lgota Górna, poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na nieruchomości „sieci gazowej średniego ciśnienia PE100RC SDR11 Dz 63x5,8 mm wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia PE100RC SDR11 ø25x3,00 mm służących do przesyłu paliwa gazowego”.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków nieruchomość ozn. nr 1289/1 i 1289/2  położona w gminie Koziegłowy obręb Lgota Górna znajduje się we władaniu Skarbu Państwa, natomiast nieruchomość ozn. nr 1332 położona w gminie Koziegłowy obręb Lgota Górna znajduje się we władaniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych.

W związku z powyższym wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Myszkowie ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, celem udokumentowania swojego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części ww. nieruchomości.

 

Kontakt telefoniczny do Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Myszkowie, tel. (34) 315 91 32 w godzinach pracy urzędu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu