Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186890

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (22) 44-30-367 lub (22) 44-30-335

Prezydent m.st. Warszawy

informuje, że Zarządzeniem nr 1039/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.

ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie

 

 

Tekst zarządzenia oraz szczegóły dotyczące wymaganych kwalifikacji kandydatów i sposobu ich udokumentowania zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy (www.bip.warszawa.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl).

 

 

Podpisane oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, pokój 2312 lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata na adres:

Biuro Kultury

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia w Warszawie – NIE OTWIERAĆ”.

Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 18 lipca 2022 r. do godz. 16:00. Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

 

Informacji o konkursie udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-367 lub (22) 44-30-335; e-mail: asadza@um.warszawa.pl lub mgebalska@um.warszawa.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu