Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PIŃCZÓW, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186761

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W PIŃCZOWIE

ul. ZACISZE 5
28-400 PIŃCZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE

Starosta Pińczowski

mający siedzibę w Pińczowie przy ul. Zacisze 5

informuje

że na podstawie art. 26 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) zostały wyznaczone do rozpoznania wnioski o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położone: Leszcze gmina Pińczów działka nr 548/2; Pińczów obr. 05 działki nr 309/4, 277/1, 313/2; Kopernia gmina Pińczów działka nr 320. Powyższe nieruchomości nie mają uregulowanego stanu prawnego. Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości nie zgłoszą się osoby, którym przysługuje prawo rzeczowe do tych nieruchomości, to zgodnie z art. 114 §4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) wszczęte zostanie postępowanie w sprawie wydania decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu