Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

94 400,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RADOM, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186758

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

PIERWSZY URZĄD SKARBOWY

ul. ZBROWSKIEGO 106
26-600 RADOM

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu podaje do publicznej wiadomości, że 28 lipca 2022 roku, o godzinie 11.00, w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu, przy ul. Zbrowskiego 106, pokój 316, odbędzie się druga licytacja stanowiącej współwłasność Pani Urszuli Winiarskiej niezabudowanej nieruchomości rolnej, składającej się z działki nr 199 o powierzchni 0,3300 ha i nr 49 o powierzchni 1,0400 ha, położonych w miejscowości Gutów, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00033827/7.

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi 94.400,00 zł. Cena wywołania w drugim terminie wynosi 70% sumy oszacowania i wynosi 66.080,00 zł.

Licytant przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć wadium wynoszące 1/10 sumy oszacowania
tj. 9.440,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych). Wadium winno być złożone
na rachunek bankowy Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego nr NBP O/O Warszawa 23101010100096541391200000. Przy wpłacie na rachunek wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przyznania nabywcy własności udziału nieruchomości bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te nie wystąpiły wcześniej o wyłączenie nieruchomości lub jej przynależności spod egzekucji.

Użytkowanie, służebność i prawo dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą, w której postanowienie o przyznaniu własności stanie się ostateczne.  

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu