Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

29 820,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ZAGNAŃSK, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186776

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA ZAGNAŃSK

ul. SPACEROWA 8
26-050 ZAGNAŃSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1899 z późn. zm.) oraz §6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409),

WÓJT GMINY ZAGNAŃSK

informuje, że w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 w pok. nr 8 (sala konferencyjna) w Urzędzie Gminy w Zagnańsku ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, odbędzie się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Długojów, gmina Zagnańsk, oznaczonej numerem ewidencyjnym 110/1 o pow. 0,9900 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 29 820,00 zł plus należny podatek VAT. Wymagane wadium ustalono w wysokości 2 982,00 zł.

Gmina Zagnańsk jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak:IN.IV.7510.3.2014 z dnia 30.01.2014 r.

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Księga Wieczysta Nr KI1L/00120004/2 w której jako właściciel wpisana jest Gmina Zagnańsk. Dział III i IV wpisów nie zawiera.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Urzędu – Zagnańsk Gminny Portal Internetowy www.zagnansk.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.zagnansk.biuletyn.net oraz na tablicach ogłoszeń
w sołectwach gminy.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu udziela Referat ds. Nieruchomości, Urzędu Gminy Zagnańsk w godz. pracy Urzędu (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 700 – 1500, środa 700 – 1700 pok. nr 15), telefonicznie pod numerem (041) 300-13-22 wew. 171.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu