Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BIAŁYSTOK, podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186906

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Wykazy

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU - Company Logo

ul. SŁONIMSKA 1
15-950 BIAŁYSTOK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 43/2022 dotyczący przeznaczenia do łącznego zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn.  numerami 779/2 o pow. 0,0232 ha i 800/4 o pow. 0,0155 ha oraz stanowiącej własność Miasta Białystok, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn. numerem 794/5 o pow. 0,0645 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 – Starosielce Płn.  numerami 778/2 i 800/3. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 17.06.2022 r. do dnia 08.07.2022 r.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu