Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PRZEMYŚL, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186704

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

POWIAT PRZEMYSKI

ul. PLAC DOMINIKAŃSKI 3
37-700 PRZEMYŚL

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Starosta Przemyski, działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje, że od dnia 24 czerwca 2022 r. do dnia 26 lipca 2022 r. zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia - Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obr. Ujkowice, gm. Przemyśl, pow. przemyski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1452/33 o pow. 0,3341 ha, użytku grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-PsV, obj. KW PR1P/00024653/6. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 wew. 286, w dniach roboczych w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu