Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186735

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

ul. KOŚCIUSZKI 1
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE 

 

Postanowieniem z dnia 20 maja 2022 roku Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie sygn. akt I Ns 1218/21, z wniosku Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zezwolił Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej w wysokości 684 142,00 zł (sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100) z tytułu odszkodowania ustalonego ostateczną decyzją Starosty Ostrowieckiego z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie RŚG.I.683.68.2019 za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, składającą się z działki nr 38 o pow. 0,6734 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim (obr. 34, ark. 4) na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie AB.6740.183.2019.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim - z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na rzecz osób, które udokumentują swojo prawa do tej nieruchomości w dacie 30 lipca 2019 roku, stanowiącej datę ostateczności wskazanej decyzji Starosty Ostrowieckiego z dnia 19 czerwca 2019 roku. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu