Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZERWONAK, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186982

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA CZERWONAK

ul. ŹRÓDLANA 39
62-004 CZERWONAK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WÓJT GMINY CZERWONAK  OGŁASZA*

II USTNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bolechowo, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usługowej „1P/U”, stanowiącej własność Gminy Czerwonak o oznaczeniach geodezyjnych:

obręb Bolechowo, arkusz  mapy 1

działka nr 371/30, o pow.0,6614 ha, KW PO1P/00138266/2;

cena wywoławcza brutto:      1 197 000,00 zł

Ustala się wadium dla działki nr 371/30        w wysokości     230 000,00 zł

Wadium należy wpłacać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Czerwonak:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 78 1020 4027 0000 1302 1636 7338

z dopiskiem „przetarg na działkę nr 371/30” - najdalej do dnia 1 września 2022 r.

Za dzień wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Czerwonak.

Przetarg odbędzie się 6 września 2022 r. o godz.1200

w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Uwaga: Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 - Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61-65-44-254. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwonak (parter i II piętro), oraz opublikowano na: stronie internetowej Urzędu Gminy Czerwonak www.czerwonak.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.czerwonak.pl/public.

*Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu