Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PŁOCK, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187003

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT PŁOCKI - STAROSTWO POWIATOWE W PŁOCKU

ul. BIELSKA 59
09-400 PŁOCK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 24 2676757

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    P Ł O C K I E G O

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

            Na podstawie art. 11f ust. 3-5 i art. 11c ustawy z dnia 10 kwietnia 2013r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 176, ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postepowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r. poz.735)

Starosta Płocki w dniu 15 czerwca 2022 r.

 zawiadamia

strony postępowania,

 

że w dniu 15.06.2022r. została wydana decyzja nr 10/2022, znak: AB-II.6740.3.25.2021, na rzecz inwestora – Zarządu Powiatu Płockiego, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o nazwie: ,,Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym drogi powiatowej nr 6905W Parzeń - Kamionki - Stara Biała - granica miasta (Płock) z drogą powiatową nr 2908W Srebrna - Draganie”

 

Numery działek usytuowania obiektu (województwo mazowieckie, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała):

  1. Nieruchomości objęte inwestycją (w nawiasach numery działek po podziale, a tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):

     Obręb 0001 Biała: dz. nr ewid. 17 (17/1, 17/2), 181 (181/1, 181/2, 181/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 186/2, 185 (185/1, 185/2), 184 (184/1, 184/2), 183 (183/1, 183/2), 182/1 (182/3, 182/4), 182/2 (182/5, 182/6), 16/3 (16/8, 16/9), 16/2, 16/4 (16/10, 16/11), 16/7 (16/12, 16/13), 190 (190/1, 190/2), 192/5,

  1. Działki znajdujące się poza projektowanym pasem drogowym przeznaczone pod:
  •  przebudowę zjazdów: obręb 0001 Biała, dz. nr ewid.: 190, 183, 182/1, 16/2
  •  przebudowy innych dróg publicznych: obręb 0001 Biała, dz. nr ewid. 200

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje się dzień 17.06.2022 r. jako ten, w którym wysłane zostały zawiadomienia podmiotom określonym w art. 11d ust 5 w/cyt ustawy na adresy wg katastru nieruchomości oraz nastąpiło publiczne obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, na tablicy ogłoszeń gminy Stara Biała oraz przesłane do ogłoszenia w prasie  lokalnej.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Płocku (ul. Bielska 59, w godz. 7.30-15.30 poniedziałek-piątek) - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa (tel. 24 2676757) w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.                                     

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu