Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

380 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187125

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD DZIELNICY WAWER M. ST. WARSZAWY

ul. ŻEGAŃSKA 1
04-713 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. (22) 443 70 18

 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,

położonej w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Włókienniczej 80

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Warszawie w dzielnicy Wawer przy ul. Włókienniczej 80, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 390 o powierzchni 686 m2 w obrębie 3-12-85, stanowiąca własność miasta stołecznego Warszawy, objęta księgą wieczystą nr WA6M/00434981/0

Nieruchomość zabudowana została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 370/2022 z 9 marca 2022 r.

Cena wywoławcza  380 000,00 zł

Wadium (wniesione w pieniądzu)  38 000,00 zł

Minimalne postąpienie  3 800,00 zł

Cena nie zawiera podatku od towarów i usług (VAT). Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT), stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. o godz. 1000

w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy

przy ul. Żegańskiej 1, sala konferencyjna nr 112 (I piętro)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Wadium winno być wniesione na rachunek dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy nr  33 1030 1508 0000 0005 5003 2058, do 3 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia  wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek.

Zgłoszenie udziału w przetargu (zgłoszenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu) wraz z wymaganymi załącznikami winno być złożone do 3 sierpnia 2022 r. do godz. 1500  w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, przy stanowiskach obsługi bezpośredniej nr 6-11.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) oraz opublikowanie na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, przy stanowiskach obsługi bezpośredniej nr 6-11 oraz w Wydziale Nieruchomości dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pod nr. tel. (22) 443 70 18 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej https://um.warszawa.pl/nieruchomosci.  

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu