Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 518 927,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

01.08.2022 27 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187077

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. ELBLĄSKA 14
01-737 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Warszawie ul. Elbląska 14 ogłasza przetarg dwustopniowy na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4 przy ul. Przybyszewskiego 41 (wraz z prawem do nakładów) i nr 5 przy ul. Przybyszewskiego 43 (bez prawa do nakładów) w Warszawie, objętych księgą wieczystą KW nr WA1M/00463947/7.

Lp. Adres Nr

Nr i pow.

(w m2)

Położenie

Cena wywoławcza

(w zł)

Wadium
1. ul. Przybyszewskiego 41 4 pow.284 Warszawa 1 518 927,00 5 000,00
2. ul. Przybyszewskiego 43 5 pow.212 Warszawa

1.         Materiały przetargowe dostępne do wglądu w Administracji WSM Osiedle Bielany, po uprzednim telefonicznym umówieniu się tel. 22 834 28 38.

2.         Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy WSM: 22 1020 1026 0000 1102 0300 1666. Wpłata winna wpłynąć na konto Spółdzielni

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.

3.         Pisemne oferty przetargowe złożone na FORMULARZU OFERTY należy składać w biurze Zarządu, ul. Elbląska 14 w Warszawie, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Przetarg na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 4 i 5 przy ul. Przybyszewskiego 41 i 43”, w terminie do dnia 01.08.2022 r., do godz. 9.00. Do pisemnej oferty przetargowej należy dołączyć dodatkowo: dowód wpłaty wadium. Oferty niezłożone na Formularzu Oferty będą odrzucane przez Komisję Przetargową. Formularz do pobrania na stronie internetowej spółdzielni www.wsm.pl zakładka „Dokumenty - druki i wnioski”.

4.         Otwarcie kopert nastąpi w dniu 01.08. 2022 r. o godz. 11.00 w Biurze Zarządu WSM (sala konferencyjna).

5.         Szczegółowe informacje dotyczące warunków przeprowadzenia przetargu znajdują się na stronie internetowej spółdzielni www.wsm.pl

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu