Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

299 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

05.07.2022 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186995

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

JOWITA OSOWSKA W UPADŁOŚCI

BYDGOSZCZ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz

Syndyk Masy Upadłości  Jowity Osowskiej  i Michała Wawrzyńskiego nieprowadzących działalności gospodarczej zamieszkałych  w Bydgoszczy   

oferuje w sprzedaży z wolnej ręki nieruchomość lokalową położoną przy ul. Generała Stanisława Taczaka 6/48 w Bydgoszczy, (województwo kujawsko - pomorskie) o powierzchni 52,65 m2, (w wysokości udziału po 1/2 części  własności lokalu mieszkalnego przysługującej każdemu upadłemu), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księga wieczysta KW Nr BY1B/00164692/1  za cenę wywołania wynoszącą kwotę w wys. 299.000 zł. (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych  00/100). 

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedawanych praw własności  nieruchomości, zawarte są w spisach i oszacowaniach przygotowanych przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak, znajdujących się w aktach spraw upadłościowych (XV GUp 433/20 i XV GUp 744/21) w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Gospodarczym przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy jak również w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. 

Oferenci zainteresowani zakupem przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia,  złożyć  pisemną ofertę na adres:  ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz (w przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki)  oraz  wpłacenia  wadium  w wysokości 10% ceny wywołania  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez syndyka o   nr 92 1090 1069 0000 0001 4654 4116. 

Szczegółowych informacji dot. sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. (606 886 796 i 508 100 297). 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,  prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu