Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

600 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

05.07.2022 4 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Brzoza, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187000

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

MARZENA CZERNIAK W UPADŁOŚCI

INOWROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka ul. Fordońska 199, 85-739 Bydgoszcz

Syndyk Masy Upadłości  Marzenny  Czerniak nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Brzozie oferuje w sprzedaży z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Brzozie przy ul. Morskiej 3, (województwo kujawsko – pomorskie), działka ew. nr 473/10 o powierzchni 0,0600ha , na której posadowiony jest dom o powierzchni użytkowej 198,32 m2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy księga wieczysta KW Nr BY1B/00063989/2  za cenę wywołania wynoszącą kwotę w wys. 600.000 zł. (sześćset tysięcy złotych 00/100). 

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedawanego prawa własności  nieruchomości, zawarte zostały w spisie i oszacowaniu przygotowanym przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Kujawę, znajdującego się w aktach sprawy upadłościowej (XV GUp 494/21) w Sądzie Rejonowym XV Wydziale Gospodarczym przy ul. Toruńskiej 64a w Bydgoszczy jak również w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. 

Oferenci zainteresowani zakupem przedmiotu sprzedaży zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia,  złożyć  pisemną ofertę na adres:  ul. Fordońska 199, ( 85-739) Bydgoszcz (w przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki)  oraz  wpłacenia  wadium  w wysokości 10% ceny wywołania  w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez syndyka o   nr 65 1090 1069 0000 0001 4196 9403. 

Szczegółowych informacji dot. sprzedaży oraz regulamin sprzedaży można uzyskać po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. (606 886 796 i 508 100 297). 

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty,  prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz prawo do odstąpienia od oferty. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu