Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

01.07.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OSIELSK, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186925

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

ul. CENTRALNA 2T
86-031 OSIELSK

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: jm.syndyk@gmail.com

Syndyk masy upadłości Zbigniewa Gościńskiego - nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości 

sprzeda z wolnej ręki: 

- przysługującemu upadłemu należność w kwocie nominalnej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) zasądzona prawomocnym wyrokiem Sądu od spółki Hollen sp. z o.o. w Warszawie - za minimum 10% wartości nominalnej, tj. za 1 000 zł (tysiąc złotych). 

Oferty z ceną należy składać w terminie do 1 lipca 2022 r. na adres mailowy: jm.syndyk@gmail.com. 

Rozpoznanie ofert w nastąpi w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 10.40 w biurze Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Osielsku przy ul. Centralnej 2T. 

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ważnych ofert w tej samej cenie wyłonienie nabywcy ww. należności nastąpi w trybie licytacji ustnej. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu