Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

21.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WROCŁAW, dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34186725

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

ul. JANA MATEJKI 6
50-333 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

WSI.442.1.2022.KM z dnia 13 czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 119 ust. 1 oraz art. 39, 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)
podaję do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do wglądu dokumentacji (w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem wybranych części na język polski) w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla zmiany projektu dokumentu pn.: Druga Kompleksowa Aktualizacja Planu Regionalnego Regionu Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk w Niemczech, opracowywanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium.

Wszyscy zainteresowani przedmiotem postępowania mogą zapoznać się z ww. dokumentacją w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6,
50–333 Wrocław, w godzinach od 800 do 1500, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.
Jednocześnie informuję, że dokumentacja w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie internetowej tut. organu https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw w zakładce Załatw sprawę -> Obwieszczenia i zawiadomienia -> Rok 2022.

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji mogą być wnoszone w języku polskim w formie pisemnej na adres tut. dyrekcji, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tut. organu w terminie 6 tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi
i wnioski zostaną przedłożone Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, zaś te wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Ponadto uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można zgłaszać w języku polskim bezpośrednio do organu niemieckiego w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@rpv-oberlausitz-niederschlesien.de lub w formie pisemnej na adres pocztowy: Regionaler Planungsverband, Oberlausitz–Niederschlesien, Löbauer Straße 63,
02625 Bautzen, Niemcy.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu