Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIEBODZIN, lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187288

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA ŚWIEBODZIN

GMINA ŚWIEBODZIN - Company Logo

ul. RYNKOWA 2
66-200 ŚWIEBODZIN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŚWIEBODZINA

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

i o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzinie uchwały nr  XLIII/577/2022

z dnia 20 czerwca 2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Borów gm. Świebodzin.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionego dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, pok. nr 17, w godzinach pracy Urzędu.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu