Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

17 741,25 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

25.07.2022 26 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kajetanówka, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187335

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 81 479 91 41, email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu

Syndyk masy upadłości Stanisława Boczka sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Numer składnika

Składnik masy upadłości

minimalna cena

2.

Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym położonym
w miejscowości Nowakajetanówka, gmina Dubienka, powiat chełmski, nr działki 106/3, nr KW LU1C/00062901/0.

50.601,00 zł

3.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski,
nr KW
LU1C/00059406/6.

17.741,25 zł

4.

Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w miejscowości Kajetanówka gmina Dubienka, powiat chełmski, nr KW LU1C/00058618/8.

20.355,75 zł

 

Oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją „oferta na zakup masy upadłości Stanisława Boczka” należy składać do dnia 25 lipca 2022 r. (liczy się data wpływu do kancelarii) na adres kancelarii syndyka masy upadłości: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin. Bliższe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod numerem 81 479 91 41 lub email: sekretariat@kancelaria-ostrowski.eu.

 

Warunkiem niezbędnym udziału w procedurze sprzedaży jest wpłata wadium, przed złożeniem oferty, w wysokości 10% ceny minimalnej na konto masy upadłości, która będzie stanowiła zabezpieczenie wykonania złożonej ofert i ulegnie przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadku odstąpienia oferenta od zawarcia umowy. Wpłaty należy dokonać na rachunek masy upadłości: 88 1020 5558 0000 8302 3434 4950.

 

Syndyk zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia licytacji w przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego oferenta oraz odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn. Zawarcie umowy sprzedaży będzie uzależnione od zapłaty ceny najpóźniej w dzień przed przeniesieniem prawa własności.  Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zwarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu