Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CZELADŹ, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187419

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO CZELADŹ

ul. KATOWICKA 45
41-250 CZELADŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 1899)  oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 wrzesnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz.U. 2021 poz. 2213)

Burmistrz Miasta Czeladź odwołuje:

wyznaczony na dzień 30 czerwca 2022 r. o godzinie 10 00 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość gruntowej położonej w Czeladzi przy ulicy Łączkowej oznaczonej numerem działki 109 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0920 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00019006/1 wraz z udziałem w wysokości 1/7 w prawie własności działki oznaczonej numerem 62/8 arkusz mapy 18 o powierzchni 0,0677 ha zapisaną w księdze wieczystej numer KA1B/00057123/5.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność dokonaina podziału geodezyjnego działki 109 arkusz mapy 18.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu  zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź pod adresem www.bip.czeladz.pl oraz wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź-  ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź na II piętrze.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu