Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

72 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

22.07.2022 22 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kapice, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187473

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD GMINY GRAJEWO

ul. KOMUNALNA 6
19-200 GRAJEWO

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. /86/ 273 01 41

                                                                                                                       Grajewo 2022.06.24.

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

 

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie  II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 423  o powierzchni 0,6200 ha położoną na terenie miejscowości Kapice. Działka Nr 423 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów-  R VI).

Opis nieruchomości: -R VI - 0,6200 ha

Ww. działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G/00021458/3.

Do przetargu mają  zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2022 r., poz.461).

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 423  wynosi       72 000,00 zł       wadium  7 200,00  zł

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2022 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 22.07.2022 r. na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na  działkę Nr 423 w Kapicach ”.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Kapice   oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w  BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 273 01 41.

 

 

                                                                                                                      W Ó J T

  mgr inż. Stanisław Szleter

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu