Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187479

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

AM-IL.6740.3.2022.GSA (12.GSA)                                                            Warszawa, 20 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1.  w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 256 t.j.) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia,

o wydaniu decyzji nr 130/BEM/IL/2022 z dnia 15 czerwca 2022r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 5587W – ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8) wraz z przebudową innych dróg publicznych oraz przebudową/budową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do alei Obrońców Grodna (trasa S8), na działkach ewidencyjnych:

  • pod inwestycję drogową:                                                                                                                                                  obr. 6-13-14:     40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 41/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 38, 39, 88/2, 89/2, 86/7, 90/2;

obr. 6-11-02:      92/3, 92/2, 99/5, 99/7, 99/9, 109, 110, 97/1, 97/3, 111/53, 111/55;

obr. 6-11-09:      9/2;

  • przejście przez tereny kolejowe:

obr. 6-13-14:      15;

obr. 6-11-02:      91/1;

  • podlegających stwierdzeniu obowiązku przebudowy i budowy innych dróg publicznych z art. 11f ust. 1 pkt 8 g):
    obr. 6-13-14:      9, 13, 14, 36, 37, 40/7, 85/1, 91/1, 91/4, 35/3, 41/2, 85/5, 86/5;

obr. 6-11-02:      2/1, 11, 92/4, 93/1, 117/2, 117/4, 99/6, 99/8, 99/10;

obr. 6-11-09:      1/3, 1/15;

  • podlegających stwierdzeniu obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 c) oraz zezwolenia na wykonanie obowiązku zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 j):

obr. 6-13-14:      86/8;

  • podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem przebudowy sieci uzbrojenia zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 e) i  i)
                  obr. 6-13-14:      87/2, 35/4.

Pouczenie

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu.

Data publikacji obwieszenia: 23.06.2022r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu