Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

12.07.2022 14 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

DĘBICA KASZUBSKA, pomorskie , Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187483

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

INLETTA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI

ul. KRZYWAŃ 25
76-248 DĘBICA KASZUBSKA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 604 990 386, koordynator@bohdziewicz.pl.

Syndyk masy upadłości

w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 7/21

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości oddzielnie:

  1. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krzywaniu, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą pod nr SL1S/00104212/7, SL1S/0067735/7, SL1S/0063078/5,
  2. prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krzywaniu, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą pod nr SL1S/00037128/0, SL1S/0064477/9,
  3. prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Charbrowie, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą pod nr SL1S/00028810/6 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Charbrowie, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku prowadzi księgę wieczystą pod nr SL1S/00017803/4,

 

Oferty sporządzone zgodnie z regulaminem przetargu należy składać do dnia 12 lipca 2022 r. osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 lipca 2022 r., o godzinie 12:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, w Sali nr B 65.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto płatne jest przelewem, najpóźniej w dniu 12 lipca 2022 r., na rachunek bankowy upadłego prowadzony w ING BANK numer rachunku: 
75 1050 1764 1000 0090 3240 5129.

Regulamin Przetargu wyłożony zostanie do wglądu osób zainteresowanych w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w godzinach i dniach urzędowania Sądu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 604 990 386 lub pod adresem poczty elektronicznej koordynator@bohdziewicz.pl.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu