Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187472

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY BIURO ADMINISTRACYJNE - Company Logo

ul. NIECAŁA 2
00-098 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

AM-IL.6740.12.2022.GSA (2.GSA)                                                           Warszawa, 20 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 256) oraz art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363),

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia,

że w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie reprezentowanego przez Pana Rafała Urbana z dnia 18 maja 2022 r., w sprawie rozbudowy drogi powiatowej nr 5538W – ul. Jana Kazimierza w Warszawie na całym odcinku o długości 1803 m  wraz z budową i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci elektroenergetycznych na działkach ewidencyjnych:

  • pod inwestycję drogową:

obr. 6-05-01:     12/6, 12/12, 12/13, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 13/3, 13/4, 13/1, 13/9, 21/1, 21/2, 21/3, 22;

obr. 6-05-02:      17/1, 17/2, 17/3, 18/1, 16/2;

obr. 6-05-03:      13, 27/2, 27/1, 25/2;

obr. 6-05-04:      9/1;

  • stwierdzenia obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych:
                obr. 6-05-01:      13/3, 13/1, 13/9;

obr. 6-05-02:      4/1, 26, 5/7, 58/2, 58/1, 61/1, 61/2;

obr. 6-05-03:      2/1, 2/5, 54, 39, 46, 23/1, 23/2, 26;

obr. 6-05-04:      2, 21/1;

  •   podlegających ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem przebudowy i budowy sieci uzbrojenia zgodnie z art. 11f ust. 1 pkt 8 e) i  i)
                 obr. 6-05-01:      13/3, 13/1;

obr. 6-05-02:      55/2;

obr. 6-05-03:      46, 25/5, 25/6;

Inwestor nie wskazał nieruchomości przeznaczonych do podziału.

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku KPA (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań – strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w trakcie prowadzonego postępowania w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, tel. 22 443 23 00, w godzinach pracy urzędu – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 O kolejnych o czynnościach organu administracji publicznej, dotyczących niniejszego postępowania nie ujętych w ustawie z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, strony będą zawiadamiane poprzez obwieszczenie w trybie art. 49 KPA.

Dzień publicznego obwieszczenia: 23.06.2022r.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu