Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187454

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

KLIENT SERWISU

WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 455/22 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Kondaszewskiej z udziałem Sławomira Jarosława Pietrzaka, Józefa Duka, Ewy Duk o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy Poselskiej nr 19, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 185 w obrębie G-19, o powierzchni 0,0437 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004303/6”

W związku z powyższym wzywa się wszystkich zainteresowanych również spadkobierców, Józefa Duka, Ewy Duk , aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, zaznaczając że jeśli w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się nie wykaże prawa, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono wykazane. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu