Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

STARACHOWICE, świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187200

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH

ul. WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4
27-200 STARACHOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Starachowice, dnia 15.06.2022r.

STAROSTA STARACHOWICKI

GNOŚ.6821.14.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Starachowicki zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położnej w Kielcach, obręb 0015, oznaczonej jako działka nr 57/29 o pow. 2,2882 ha, poprzez zezwolenie Gminie Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach na przeprowadzenie przez ww. działkę sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. „Budowa kanału deszczowego w ul. Podklasztornej i ul. Artwińskiego w Kielcach wraz z odtworzeniem  nawierzchni”.

W związku z powyższym, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 Z up. Starosty

Dyrektor Wydziału Nieruchomości,

 Leśnictwa i Ochrony Środowiska

 Elżbieta Kita

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu