Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

RZESZÓW, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187256

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA

ul. PL.OFIAR GETTA 3
35-002 RZESZÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Ogłasza, że Zarządzeniem Nr VIII/1860/2022 z dnia 7 czerwca 2022r. został wywieszony w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa, Plac Ofiar Getta 3 oraz umieszczony na stronie internetowej Biura (bip.erzeszow.pl) do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Rzeszów, znajdującej się w rejonie ulicy ks. Jałowego 7 w Rzeszowie, przeznaczonej do użyczenia.

Należność za zamieszczenie ogłoszenia zostanie uregulowana zgodnie z umową, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu