Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

109 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Termin składania dokumentów

18.07.2022 20 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187321

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Mieszkania/domy

KANCELARIA SYNDYKA EWY STRUKOWSKIEJ

ul. PARTYZANTÓW 10/2
10-521 OLSZTYN

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Syndyk upadłości Ewy Strukowskiej w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż:

lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 39,00m kw. położonego w Kętrzynie przy ul. Obrońców Westerplatte 20/22. Stan prawny nieruchomości reguluje księga wieczysta nr OL1K/00041995/9, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kętrzynie.

Cena wywoławcza sprzedaży wynosi: 109 000,00 zł netto (100 % ceny oszacowania)

Szczegóły określone są w Regulaminie sprzedaży.

Składanie ofert:

Oferty nabycia, należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie z adnotacją „Oferta przetargowa Ewa Strukowska” na adres: Kancelaria Syndyka, Olsztyn, ul. Partyzantów 10/2, 10-521 Olsztyn, w terminie do 18 lipca 2022r. do godz.12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca 2022 r o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości: 10 900 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset złotych).

Kwota wadium winna zostać wpłacona na rachunek masy upadłości

nr 89 1090 2590 0000 0001 4732 0637 do dnia składania ofert.

Pisemna oferta powinna spełniać warunki określone w Regulaminie sprzedaży, dołączonym do akt postępowania upadłościowego. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie: www.syndykwasilewski.pl w zakładce aktualności/regulaminy sprzedaży.

Operaty szacunkowe udostępniane są przez syndyka.

Każdy oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży.

Zastrzega się prawo do odwołania, przerwania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dostępne są pod nr telefonu: 604-439-299 w godz. 9-14.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu