Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŁÓDŹ, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187405

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty z Sądów

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM WDM SKARB PAŃSTWA

ul. PIOTRKOWSKA 104
90-926 ŁÓDŹ

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 353/22 toczy się postępowanie o uznanie za zmarłych: 

1. Berty Fogel/Fogiel/Vogel z domu Frank, córki Piotra Frank i Anny Marii z domu Richter, urodzonej w dniu 20.02/4.03.1886 roku w Łodzi, 

2. Fryderyka Wilhelma Fogel/Fogiel/Vogel, syna Bogumiła Fogel/Fogiel/Vogel i Amalii z domu Roter/Rother, urodzonego w dniu 17/29.12.1880 roku w Łodzi, 

3. Olgi Emilii Fogel/Fogiel/Vogel, córki Fryderyka Fogel/Fogiel/Vogel i Olgi z domu Ler/Lehr, urodzonej w dniu 3.05.1913 roku w Łodzi, 

4. Eryka Wilhelma Fogel/Fogiel/Vogel, syna Fryderyka Fogel/Fogiel/Vogel i Berty z domu Frank, urodzonego w dniu 1/14.02.1915 roku w Łodzi, 

5. Bruna Fogel/Fogiel/Vogel, syna Fryderyka Fogel/Fogiel/Vogel i Berty z domu Frank, urodzonego w 1921 roku w Łodzi, 

ostatnio zamieszkałych w Łodzi. 

Sąd wzywa wszystkich zaginionych, aby w oznaczonym terminie, nie krótszym niż trzy, a nie dłuższym niż sześć miesięcy, zgłosili się, gdyż w przeciwnym razie mogą być uznani za zmarłych, oraz wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je sądowi. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu