Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

ŚWIDNICA, -, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187161

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

GMINA MIASTO ŚWIDNICA - Company Logo

ul. ARMII KRAJOWEJ 49
58-100 ŚWIDNICA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

                                                   Prezydent Miasta Świdnicy

                                                  WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek położonych w Świdnicy przy ulicy Pogodnej pod zabudowę usługową.

 

Gmina  Miasto  Świdnica  jest właścicielem działek położonych  w Świdnicy przy ulicy Pogodnej /Obr.1 Am 4/ tj.: 

  • działka nr 40/14 o powierzchni 0,3009 ha
  • działka nr 40/15 o powierzchni 0,3087 ha

Dla przedmiotowych działek  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Świdnicy księga wieczysta nr SW1S/00020752/8. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw innych osób. Każda z działek jest sprzedawana jako odrębny przedmiot sprzedaży.

Przedmiotowe działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.  

I przetarg odbył się w dniu 31 maja 2022 r

 

1. Cena wywoławcza do drugiego przetargu dla działki nr 40/14 o pow. 0,3009 ha  wynosi – 369 000,00 zł brutto. 

300 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 69 000,00 zł  = 369 000,00 zł brutto.

Wadium wynosi 30 000,00 zł

Przetarg Nr P-57/VII/22 odbędzie się w dniu 28-07-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

 

2. Cena wywoławcza do drugiego przetargu dla działki nr 40/15 o pow. 0,3087 ha wynosi – 369 000,00 zł brutto.

       300 000,00 zł netto + 23%VAT tj. 69 000,00 zł = 369 000,00 zł brutto.

Wadium wynosi 30 000,00 zł

Przetarg Nr P-58/VII/22 odbędzie się w dniu 28-07-2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00

 

Uczestnicy licytacji proszeni są o punktualne przybycie.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.228, tel. 74 856 28 84 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 29 23 i 74 856 28 50.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu