Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BEŁCHATÓW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187462

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BEŁCHATOWSKI

ul. PABIANICKA 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

STAROSTWO POWIATOWE
w Bełchatowie
Wydział Architektury i Budownictwa

AB.6740.8.3.2022.8.JSZ.MJ                     Bełchatów, dnia 20.06.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Bełchatowski

zawiadamia

że na wniosek Wójta Gminy Kleszczów z dnia 26.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowiec (przez zwałowisko wewnętrzne) na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną i rozwiązaniem niezbędnych kolizji - dł. odcinka ok. 3,5 km (zadanie II).

Działki objęte inwestycją (ogółem)

- dz. nr ewid.: 471/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/1, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/4, 523/5, 527, 529, 530, 531, 533/1, 534/1, 553/4, 612, 688/2, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 692, 694, 696, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 699/1, 700, 701/1, 702, 703/1, 704, 705/1, 706, 707/1, 708, 709/1, 710/1, 711/1, 712/1, 713/1, 715/1, 717/1, 718/3, 718/5, 719/1, 720/1, 721/3, 721/5, 722/1, 724/1, 725/1, 726/3, 726/5, 727/1, 728/1, 729/4, 729/6, 729/8, 730/1, 731/3, 731/5, 732/11, 732/5, 732/7, 732/9, 733/3, 733/5, 734/3, 734/5, 735/1, 736/1, 737/1, 738/4, 738/6, 738/8, 739/3, 739/5, 741/3, 741/5, 742/1, 744/1, 745/1, 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/4, 750/6, 750/8, 751/1, 752/1, 753/1, 810/1, 811/1, obr. Kleszczów, gm. Kleszczów 622/2, 623/2, 624/2, 625/2, 626/2, 627/2, 628, 629, 630/2, 683, obr. Kuców, gm. Kleszczów 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1017/1, 2000 2001/1, obr. Łękińsko, gm. Kleszczów 2000/24, 209, 210, 246, 247, 248/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 258/3, 261/3, 369, 370, 372, 373, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 459, 460, 461, 462, 51/101, 51/102, 51/103, 51/53, 51/87, 52/6, 557/3, 587, 59/19, 608, 610, 611, 612, 609, 682, 698/4, 708, 709, 715/4, 716/6, 717/2, 729/3, obr. Wola Grzymalina. gm. Bełchatów.

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego) - dz. nr ewid.: 471/2 (471/4, 471/3*), 503 (503/2, 503/1*), 504 (504/2, 504/1*), 505 (505/2, 505/1*). 506 (506/2, 506/1*), 507 (507/3, 507/4, 507/1* 507/2*), 508 (508/2, 508/3, 508/1*), 509 (509/2, 509/3, 509/1*), 510 (510/2, 510/3, 510/1*), 511 (511/2, 511/3, 511/1*), 512/1 (512/6, 512/7, 512/5*), 513 (513/2, 513/1*), 514 (514/2, 514/1*), 515 (515/2, 515/1*), 516 (516/2, 516/1*), 517 (517/2, 517/1*), 518 (518/2, 518/1*), 519 (519/2, 519/1*), 520 (520/2, 520/1*), 521 (521/2, 521/1*), 522 (522/2, 522/1*), 523/1 (523/7, 523/6*), 523/4 (523/9, 523/8*), 523/5 (523/11, 523/10*), 527 (527/2, 527/1*), 529 (529/2, 529/1*), 530 (530/2, 530/1*), 531 (531/2, 531/3, 531/1*), 533/1 (533/4, 533/5, 533/3*), 534/1 (534/4, 534/5, 534/3*), 612 (612/2, 612/1*), 688/2 (688,4, 688/3*), 690/1 (690/8, 690/7*), 690/2 (690/10, 690/9*), 690/3 (690/12, 690/11*), 690/4 (690/14, 690/13*), 690/5 (690/16, 690/15*), 690/6 (690/18, 690/17*), 692 (692/2, 692/1*), 694 (694/2, 694/1*), 699/1 (699/4, 699/3*), 701/1 (701/4, 701/3*), 703/1 (703/4, 703/3*), 705/1 (705/4, 703/3*), 707/1 (707/4, 707/3*), 709/1 (709/4, 709/3*), 710/1 (710/4, 710/3*), 711/1 (711/4, 711/3*), 712/1 (712/4, 712/3*), 713/1 (713/4, 713/3*), 715/1 (715/4, 715/5, 715/3*), 717/1 (717/4, 717/5, 717/3*), 718/3 (718/8, 718/9, 718/7*), 719/1 (719/4, 719/5, 719/3*), 720/1 (720/4, 720/5, 720/3*), 721/3 (721/8, 721/9, 721/7*), 721/5 (721/11, 721/12, 721/10*), 722/1 (722/4, 722/5, 722/3*), 724/1 (724/4, 724/5, 724/3*), 725/1 (725/4, 725/5, 725/3*), 726/3 (726/8, 726/9, 726/7*), 726/5 (726/11, 726/12, 726/10*), 727/1 (727/4, 727/5, 727/3*), 728/1 (728/4, 728/5, 728/3*), 729/4 (729/11, 729/12, 729/10*), 729/6 (729/14, 729/15, 729/13*), 729/8 (729/17, 729/18, 729/16*), 730/1 (730/4, 730/5, 730/3*), 731/3 (731/8, 731/9, 731/7*), 731/5 (731/11, 731/12, 731/10*), 732/11 (732/23, 732/24, 732/22*), 732/5 (732/14, 732/15, 732/13*), 732/7 (732/17, 732/18, 732/16*), 732/9 (732/20, 732/21, 732/19*), 733/3 (733/8, 733/9, 733/7*), 733/5 (733/11, 733/12, 733/10*), 734/3 (734/8, 734/9, 734/7*), 734/5 (734/11, 734/12, 734/10*), 735/1 (735/4, 735/5, 735/3*), 736/1 (736/4, 736/5, 736/3*), 737/1 (737/4, 737/5, 737/3*, 738/4 (738/11, 738/12, 738/10*), 738/6 (738/14, 738/15, 738/13*), 738/8 (738/17, 738/18, 738/16*), 739/3 (739/8, 739/9, 739/7*), 739/5 (739/11, 739/12, 739/10*), 741/3 (741/8, 741/9, 741/7*), 741/5 (741/11, 741/12, 741/10*), 742/1 (742/4, 742/3*), 744/1 (744/4, 744/3*), 745/1 (745/4, 745/3*), 746/1 (746/4, 746/3*), 747/1 (747/4, 747/3*), 748/1 (748/4, 748/3*), 749/1 (749/4, 749/3*), 750/4 (750/11, 750/10*), 750/6 (750/13, 750/12*), 750/8 (750/13, 750/14*), 751/1 (751,4, 751/3*), 752/1 (752/4, 752/3*), 753/1 (753/4, 753/3*), 810/1 (810/5, 810/6, 810/7, 810/3*, 810/4*), 811/1 (811/5, 811/6, 811/3*, 811/4*). Obr. Kleszczów, gm. Kleszczów, 622/2 (622/4, 622/3*), 623/2 (623/4, 623/3*), 624/2, 624/4, 624/3*), 625/2 (625/4, 625/3*), 626/2 (626/4, 626/3*), 627/2 (627/4, 627/3*), 628 (628/2, 628/1*), 629 (629/2, 629/1*), 630/2 (630/4, 630/3*), 683 (683/2, 683/1*), obr. Kuców, gm. Kleszczów, 1014/1 (1014/4, 1014/3*), 1015/1 (1015/4, 1015/3*) 1016/1 (1016/4, 1016/3*), 1017/1 (1017/4, 1017/3*), 2000 (2000/2, 2000/3, 2000/1*), 2001/1 (2001/4, 2001/5, 2001/3*), obr. Łękińsko gm. Kleszczów 2000/24 (2000/26, 2000/27, 2000/25*), 209 (209/2, 209/1*), 210 (210/2, 210/3, 210/1*), 246 (246/2, 246/3, 246/1*) 247 (247/2, 247/3, 247/1*), 248/1 (248/4, 248/5, 248/3*), 249/1 (249/4, 249/5, 249/3*) 250/1 (250/4, 250/5, 250/3*), 251/1 (251/4, 251/5, 251/3*), 252/1 (252/4, 252/5, 252/3*), 253/1, 253/4, 253/5, 253/3*), 254/1 (254/4, 254/5, 254/3*), 255/1 (255/4, 255/5, 255/3*), 258/3 (258/6, 258/7, 258/5*), 261/3, (261/6, 261/7, 261/5*) 369 (369/2, 369/1*), 370 (370/2, 370/1*), 371 (371/2, 371/1*), 372 (372/2, 372/3, 372/1*), 373 (373/2, 373/1*), 415 (415/2, 415/1*), 416 (416/2, 416/1*), 417 (417/2, 417/3, 417/1*), 418 (418/2, 418/3 418/1*), 419 (419/2, 419/3, 419/1*), 420 (420/2, 420/3, 420/1*), 421 (421/2, 421/3, 421/1*), 422/1 (422/4, 422/3*), 422/2 (422/6, 422/5*), 459 (459/2, 459/1*), 460 (460/2, 460/1*), 461 (461/2, 461/3, 461/1*), 462 (462/2, 462/1*), 51/101 (51/146, 51/147, 51/148, 51/145*), 51/102 (51/150, 51/151, 51/149*), 51/103 (51/153, 51/154, 51/152*), 51/87 (51/137, 51/136*), 52/6 (52/8, 52/9, 52/7*), 557/3 (557/6, 557/5*), 587 (587/2, 587/1*), 608 (608/2, 608/1*), 611 (611/2, 611/3, 611/1*), 612 (612/2, 612/1*), 682 (682/2, 682/1*), 698/4 (698/6, 698/7, 698/5*), 708 (708/2, 708/1*), 709 (709/2, 709/1*), 715/4 (715/6, 715/7, 715/5*), 716/6 (716/8, 716/9, 716/7*), 717/2 (717/4, 717/5, 717/3*), 729/3 (729/6, 729/7, 729/5*), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów.

 

Działki, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- dz. nr ewid.: 471/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512/1, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523/1, 523/4, 523/5, 527, 529, 530, 531, 533/1, 534/1, 533/4, 612, 688/2, 690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 692, 694, 696, 698/1, 698/2, 698/3, 698/4, 699/1, 700, 701/1, 702, 703/1,  704, 705/1, 706, 707/1, 708, 709/1, 710/1, 711/1, 712/1, 713/1, 715/1, 717/1, 718/3, 718/5, 719/1, 720/1, 721/3, 721/5, 722/1, 724/1, 725/1, 726/3, 726/5, 727/1, 728/1, 729/4, 729/6, 729/8, 730/1, 731/3, 731/5, 732/11, 732/5, 732/7, 732/9, 733/3, 733/5, 734/3, 734/5, 735/1, 736/1, 737/1, 738/4, 738/6, 738/8, 739/3, 739/5, 741/3, 741/5, 742/1, 744/1, 745/1, 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/4, 750/6, 750/8, 751/1, 752/1, 753/1, 810/1, 811/1, obr. Kleszczów, gm. Kleszczów dz. nr ewid. 622/2, 623/2, 624/2, 625/2, 626/2, 627/2, 628, 629, 630/2, 683, obr. Kuców, gm. Kleszczów, dz. nr ewid. 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1017/1,  2000, 2001/1, obr. Łękińsko, gm. Kleszczów dz. nr ewid. 2000/24, 209, 210, 246, 247, 248/1, 249/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1, 258/3, 261/3, 369, 370, 371, 372, 373, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1, 422/2, 459, 460, 461, 462, 51/101, 51/102, 51/103/, 51/87, 52/6, 557/3, 587, 608, 610, 611, 612, 609, 682, 698/4, 708, 709, 715/4, 716/6, 717/2, 729/3, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów.

 

Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

-  dz. nr ewid. 51/53, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów - budowa kanału technologicznego,

-  dz. nr ewid. 51/87 (51/137), obr Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia,

-  dz. nr ewid. 51/101 (51/146), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, rozbiórka istniejącej sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, przebudowa urządzeń melioracji wodnych, budowa zjazdu do działki,

-  dz. nr ewid. 51/101 (51/147), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, przebudowa urządzeń melioracji wodnych, budowa zjazdu do działki,

-  dz. nr ewid. 51/101 (51/148), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, rozbiórka istniejącej sieci telekomunikacyjnej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, budowa zjazdu do działki, budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, zasypanie rowu melioracyjnego,

-  dz. nr ewid. 51/102 (51/150), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej, przebudowa sieci wodociągowej,

-  dz. nr ewid. 51/103 (51/153) obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, przebudowa sieci wodociągowej,

-  dz. nr ewid. 553/4. obr. Kleszczów, gm. Kleszczów, budowa kanału technologicznego

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).

Informuję, że można zapoznać się z ww. wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A25, teł. 44 635-86-83) w godzinach urzędowania (pon., śr.-pt. godz. 7.30-15.30, wt. godz. 7.30-18.00).

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu