Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187516

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY

ul. RAKOWIECKA 25/27
02-517 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735),

Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi publicznej ul. Modzelewskiego 6KDL/Rozbudowie drogi publicznej ul. Zdziechowskiego 2KDD w kierunku ul. Ksawerów" oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Służewiec Przemysłowy w rejonie ulicy Konstruktorskiej jako 2KDD droga dojazdowa - ul. Zdziechowskiego na skrzyżowaniu z 6KDL - drogą lokalną - ul. Modzelewskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsługi drogi oraz zlokalizowaną w drodze infrastrukturą techniczną w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, na nieruchomościach obejmujących działki o nr ew.:

-  działki ew. nr 17/1, 40/2 z obrębu 0804;                                                      *

-  działki ew. nr 48, 50, 51, 52,64/3 z obrębu 0216;

-  części działek ew. nr 5/3,40/1, 23/3 z obrębu 0804;

-  części działek ew. nr 47, 59/1 z obrębu 0216;

-  część działki ew. nr: 16 z obrębu 0804 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 16/4), część działki ew. nr 90 z obrębu 0216 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 90/1); część działki ew. nr 53 (wg mapy podziałowej projektowana działka ew. nr 53/1);

w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 22 443 66 38), w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu