Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

CIĘŻKOWICE, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187576

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Inne

URZĄD GMINY CIĘŻKOWICE

ul. TYSIĄCLECIA 19
33-190 CIĘŻKOWICE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: p. nr 19, UG Ciężkowice oraz na stronie http://bip.malopolska.pl/ugciezkowice i www.ciezkowice.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza nieograniczony ustny przetarg, na wydzierżawienie na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r., części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem nr 992/11, posiadającej ogólną powierzchnię 8,26 ha, położonej w miejscowości Ciężkowice, gmina Ciężkowice, z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki).

Wydzierżawiona nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, pozostaje własnością Gminy Ciężkowice, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie Sądu Rejonowego w Tarnowie prowadzi księgę wieczysta nr TR2T/00100493/6 i obejmuje grunty o powierzchni: 

  1. 64 m2 - działka A z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki). 

  1. 64 m2 - działka B z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki). 

  1. 64 m2 - działka C z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki). 

  1. 64 m2 - działka D z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą – usługi gastronomiczne, usługi handlowe (pamiątki). 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi 1900 zł miesięcznie za każdą z części działki (A, B, C, D).  Do stawki doliczony będzie podatek Vat. Czynsz waloryzowany będzie o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS, o ile będzie on dodatni. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2773 zł brutto. Wadium powinno być wpłacone w kasie Urzędu Gminy Ciężkowice lub na konto Urzędu Gminy Ciężkowice: 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020 najpóźniej do dnia 12 lipca 2022 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Ciężkowice lub wpłaty w kasie Urzędu Gminy. 

Przetarg odbędzie się 18 lipca 2022 r., o godzinie: 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, sala nr 13 – odnośnie części A opisanej w pkt 1, 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, sala nr 13 – odnośnie części  B opisanej w pkt 2, 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, sala nr 13 – odnośnie części C opisanej w pkt 3, 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, sala nr 13 – odnośnie części D opisanej w pkt 4. 

Szczegółowe informacje przetargowe można uzyskać w pokoju nr 19, Urzędu Gminy Ciężkowice oraz na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl/ugciezkowice oraz www.ciezkowice.pl

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu