Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BEŁCHATÓW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187661

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BEŁCHATOWSKI

ul. PABIANICKA 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

 Bełchatów, dnia 21.06.2022 r.

 AB.6740.8.2.2022.8.MK.ER.AK                                  

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  BEŁCHATOWSKIEGO 

      Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Starosta  Bełchatowski

zawiadamia

że na wniosek Wójta Gminy Kleszczów z dnia 26.04.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „budowa drogi gminnej Kleszczów-Rogowiec w zakresie: budowy skrzyżowania typu rondo na obwodnicy na drodze wewnętrznej PGE GIEK S.A (wzdłuż wykopu) wraz z wlotami w poszczególne drogi, oświetleniem, odwodnieniem, zasilaniem oświetlenia i rozwiązaniem niezbędnych kolizji” - zadanie III.

                          
Działki objęte inwestycją (ogółem):

- dz. nr ewid.: 51/100, 51/101, 51/16, 51/49, 51/53, 51/55, 51/57, 51/58, 18-51/59, 51/61, 18-51/62, 51/65, 51/75, 51/77, 51/78, 51/80, 51/85, 51/95, 51/98, 18-51/99, 59/16, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów.

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału:

-  dz. nr ewid.: 51/100 (51/144, 51/143*), 51/16 (51/105, 51/106, 51/104*), 51/49 (51/108, 51/109, 51/107*), 51/53 (51/11, 51/110*),  51/55 (51/113, 51/114, 51/112*), 51/57 (51/116, 51/115*), 51/58 (51/118, 51/117*), 51/61 (51/120, 51/121, 51/119*), 51/65 (51/123, 51/122*), 51/75 (51/125, 51/126, 51/124*), 51/77 (51/128, 51/127*), 51/78 (51/130, 51/129*), 51/80 (51/132, 51/131*), 51/85 (51/134, 51/135, 51/133*), 51/95 (51/139, 51/140, 51/138*), 51/98 (51/142, 51/141*), 59/16 (59/24, 59/23*) obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów.

Działki, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego:

- dz. nr ewid.: 51/100, 51/16, 51/49, 51/53, 51/55, 51/57, 51/58, 51/61, 51/65, 51/75, 51/77, 51/78, 51/80, 51/85, 51/95, 51/98, 59/16, 51/62, 51/59, 51/99, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów.

Określenie nieruchomości  lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

- dz. nr ewid. 51/75 (51/126), obr. Wola Grzymalina, gm Bełchatów – przebudowa podziemnej sieci wodociągowej budowa zjazdu do działki,

- dz. nr ewid 51/55 (51/113), obr Wola Grzymalina, gm. Bełchatów – przebudowa podziemnej sieci wodociągowej,

- dz. nr ewid 51/55 (51/114), obr. Wola Grzymalina,  gm. Bełchatów – przebudowa podziemnej sieci wodociągowej, zabezpieczenie odciążające wodociągu,

- dz. nr ewid 51/49 (51/108), obr. Wola Grzymalina,  gm. Bełchatów – budowa sieci ciepłowniczej, budowa sieci wodociągowej,

- dz. nr ewid 51/61 (51/120), obr. Wola Grzymalina,  gm. Bełchatów – budowa sieci telekomunikacyjnej, rozbiórka sieci telekomunikacyjnej,

- dz. nr ewid 51/101, obr. Wola Grzymalina,  gm. Bełchatów – budowa kanału technologicznego,

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową)

 Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie
w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A16, tel. 44 635-86-41) w godzinach urzędowania (pon., śr-pt. godz. 730- 1530, wt. godz. 730-1800).

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                                                                 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu