Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BEŁCHATÓW, łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187658

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT BEŁCHATOWSKI

ul. PABIANICKA 17/19
97-400 BEŁCHATÓW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

STAROSTWO POWIATOWE
w Bełchatowie
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów
AB.6740.8.3.2022.8.JSZ.MJ

Bełchatów, dnia 21.06.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY BEŁCHATOWSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 176) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 735) Starosta Bełchatowski

zawiadamia

że na wniosek Wójta Gminy Kleszczów z dnia 26.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Kleszczów - Rogowiec na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną. Do włączenia się w ul. Energetyczną w Rogowcu w rejonie pierwszego zjazdu na teren Elektrowni Bełchatów, budowa równoległego do ul. Energetycznej odcinka drogi w Rogowcu wraz z oświetleniem wlotu zasilania oświetlenia, odwodnieniem i rozwiązaniem niezbędnych kolizji - dł. odcinka ok. 1,6 km (zadanie IV).

Działki objęte inwestycją (ogółem)

- dz. nr ewid.: 48/13, 48/16, 48/17, 48/9, 49/37, 49/39, 49/50, 49/51, 49/53, 49/54, 49/56, 49/57, 50/30, 58, 59/1, 784/9, 789, 790, 791, 794, 2024, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów

Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego) - dz. nr ewid.: 48/13 (48/22, 48/21*), 49/39 (49/59, 49/60, 49/58*), 49/51 (49/64, 49/63*), 49/54 (49/66, 49/65*), 46/56 (49/68, 49/67*), 49/57 (49/70, 49/71, 49/72, 49/69*), 50/30 (50/41, 50/42, 50/43, 50/40*), 59/1 (59/22, 59/21*), 790 (790/2, 790/1*), 794 (794/4, 794/5, 794/6, 794/1*, 794/2*, 794/3*), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów

 

Działki, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

- dz. nr ewid.: 48/13 (48/21), 49/39 (49/58), 49/51 (49/63), 49/54 (49/65), 49/56 (49/67), 49/57 (49/67), 50/30 (50/40), 58 (58/1), 59/1 (59/21), 790 (790/1), 794 (794/1, 794/2, 794/3), 48/16, 48/17, 48/9, 2024 (2024/1) obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów

Określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone;

- dz. nr ewid. 48/13 (48/22), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów - budowa zjazdu do działki,

-  dz. nr ewid. 49/37, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa rury ochronnej sieci energetycznej, budowa oświetlenia drogowego,

- dz. nr ewid. 49/39 (49/60), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa oświetlenia drogowego, rozbiórka budynku

- dz. nr ewid. 49/39 (49/59), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, przebudowa podziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia, przebudowa podziemnej sieci energetycznej średniego napięcia

- dz. nr ewid. 49/50, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa odwodnienia drogowego

- dz. nr ewid. 49/51 (49/64), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, rozbiórka budynku

- dz. nr ewid. 49/53 obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa odwodnienia drogowego

- dz. nr ewid. 49/54 (49/66), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, rozbiórka budynku

- dz. nr ewid. 49/56 (49/68), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, rozbiórka budynku

- dz. nr ewid. 49/57 (49/72), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa zjazdu do działki,

- dz. nr ewid. 58, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa zjazdu do działki,

- dz. nr ewid. 59 (59/22), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa zjazdu do działki,

- dz. nr ewid. 784/9, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

- dz. nr ewid. 789, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa podziemnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

- dz. nr ewid. 791, obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, przebudowa podziemnej sieci energetycznej

- dz. nr ewid. 794 (794/5), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa odwodnienia drogowego, przebudowa podziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia, przebudowa podziemnej sieci energetycznej średniego napięcia

- dz. nr ewid. 794 (794/4), obr. Wola Grzymalina, gm. Bełchatów, budowa podziemnej sieci energetycznej niskiego napięcia, budowa odwodnienia drogowego, przebudowa podziemnej sieci energetycznej wysokiego napięcia, budowa oświetlenia drogowego.

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).

Informuję, że można zapoznać się z ww. wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A25, tel. 44 635-86-83) w godzinach urzędowania (pon., śr.-pt. godz. 7.30-15.30, wt. godz. 7.30-18.00).

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu