Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OŻARÓW MAZOWIECKI, mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187634

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI - Company Logo

ul. POZNAŃSKA 129/133
05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI

 

05-850 Ożarów Mazowiecki                      tel. 22 733-72-00

ul. Poznańska 129/133                              fax 22 733-72-01

 

Znak sprawy: AB.673.9.2022.EK        Ożarów Maz. dnia 20 czerwca 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE nr 30/w/2022

STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) oraz w związku z art. 11c oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 t.j.),

zawiadamiam,

że w dniu 24 maja 2022 roku na wniosek zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim z siedzibą przy ul. Poznańskiej 129/133, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 300, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

rozbudowie drogi powiatowej nr 2420W ul. Rolniczej od km 0+000,00 do km 2+655,09 w miejscowościach Dziekanów Nowy i Dziekanów Polski,

w gminie Łomianki.

przewidzianej do realizacji na nieruchomościach lub ich częściach:

-  dz. nr ew. 144, 60/3, 60/9, 61/9, 61/3, 62/8, 62/4, 63/10, 65/2, 66/2, 67/2, 68/8, 69/11, 74/2, 75/3, 75/9, 75/6, 76/2, 77/2, 78, 145/5, 156/2, 157, 167/12, 168/1, 177/5, 178/1, 178/10, 83/5, 84/5, 88/1, 88/4, 89/8, 259/7, 259/9, 185/10, 185/11, 328, 330, 327, 265/1, 266/4, 104/4, 104/11, 313/8, 313/12, 191/13, 109/6, 109/7, 110/5, 111/7, 111/8, 111/9, 112/1, 119/5, 119/2, 119/3, 120/1, 121/3, 122/1, 196/4, 197/26, 123/2, 124/11, 124/9, 130/2, 131/1, 268/3, 135/2, 136/6, 137/9, 137/8, 137/7, 138/2, 139/17, 139/16, 139/21, 139/15, 140/2, 141/2, 143/3, 143/6, 216, 223, 269, 63/9, 64/9, 147/5, 148/7, 288, 150/5, 151/1, 81, 82, 86/1, 86/2, 182/7, 182/6, 183/1, 184/1, 87/2, 101/4, 186/5, 187/5, 188/21, 105/2, 106/10, 106/11, 194/13, 277, 261/8, 202/1, 129, 211/1, 211/2, 139/20, 214/1, 215/1, 215/2, 222/1, 199/5, 200, 204/4, 208, 210/1 z obrębu 0003 w jednostce ewidencyjnej 143205_5, Łomianki - obszar wiejski;

-  dz. nr ew. 681, 611/3, 682/1, 683/19, 614, 615, 687, 693/1, 694/1, 701/3, 702/1, 632/2, 922/2, 634, 636, 637,708, 965/1, 656/1, 656/8, 654/1, 655/1, 726/1, 727/1, 727/2, 729/6, 1152, 1173, 760/2, 760/5, 761/3, 677/1, 677/2, 684/9, 684/3, 621/2, 622/2, 955/1, 725/6, 655/9, 655/2, 674/5, 674/13, 676, 761/4, 762/3, 619/2, 626, 698/4, 698/5, 925/1, 645/3, 645/2, 750/2 z obrębu 0005 w jednostce ewidencyjnej 143205_5, Łomianki-obszar wiejski;

-   dz. nr ew. 186 z obrębu 0029 Pieńków w jednostce ew. 141402_2, Czosnów w Powiecie Nowodworskim;

PONADTO STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI

informuje

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawcy, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zgodnie z art. 49 Kpa w zw. art. 11d ust. 5 ustawy, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dzień publicznego obwieszczenia: 21 czerwca 2022 roku.

Obwieszczenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Starostwa Powiatu Nowodworskiego, Urzędu Miejskiego w Łomiankach, Urzędu Gminy Czosnów, na tablicy ogłoszeń tych urzędów oraz w prasie lokalnej.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Architektury i Budownictwa za pomocą poczty, e-maila, telefonu; tel.: 22 7337227, e-mail: architektura@pwz.pl

Uwagi i wnioski można składać na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 11d ust. 9 z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art. 11d ust. 10 czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu