Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

BŁAŻOWA, podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187740

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

URZĄD MIEJSKI W BŁAŻOWEJ

ul. PLAC JANA PAWŁA II 1
36-030 BŁAŻOWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

BURMISTRZ BŁAŻOWEJ

informuje, że w dniu 17 czerwca 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błażowej został podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni:

- wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka:

nr 38 o pow. 0,0339 ha obręb Piątkowa, gm. Błażowa

Wykaz ogłoszono również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błażowa pod adresem http://www.bip.blazowa.com.pl/

- wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej oznaczonych, jako działki:

nr 1102 o pow. 0,5316 ha obręb Błażowa Górna, gm. Błażowa

nr 178 o pow. 0,3733 ha obręb Kąkolówka, gm. Błażowa

nr 1732 o pow. ha obręb Kąkolówka, gm. Błażowa

nr 596 o pow. ha obręb Błażowa Dolna, gm. Błażowa

Wykaz ogłoszono również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Błażowa pod adresem http://www.bip.blazowa.com.pl/

Osoby, którym stosownie do treści art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie do dnia 29.07.2022r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Błażowej wniosek o nabycie nieruchomości.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Błażowej, Plac Jana Pawła II 1, 36-030 Błażowa w pok. nr 11 lub pod nr telefonu 17 23 01 735 w godz. pracy urzędu.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu