Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

PUCK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187783

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

STAROSTWO POWIATOWE W PUCKU

ul. ORZESZKOWEJ 5
84-100 PUCK

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

Starosta Pucki

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dębogórze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie, oznaczonej jako działka nr 381, o powierzchni 0,18 ha, powstała z parceli nr 364/17.

Jeżeli po upływie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanej powyżej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z ww. nieruchomości.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu