Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

15 720,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

22.07.2022 25 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

WARSZAWA, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187810

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Wierzytelności/ udziały

KLIENT SERWISU

ul. CZERSKA 8/10
00-732 WARSZAWA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza pisemny przetarg na SPRZEDAŻ UDZIAŁOW w NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności udziału w wielkości 3/32 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bestwinie (KW nr KA1P/00072576/0, dz. nr 958/39),
o pow. całkowitej 6786 m2

Cena wywoławcza wynosi 15 720,00 zł netto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 22 lipca 2022 r. do godz. 14.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl  lub pod nr tel. 32/ 750 62 69, 32/ 733 37 46, 501 667 006.

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu