Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

76 700,00 PLN

Icon
Data publikacji

23.06.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

12.07.2022 16 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kowary, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187175

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Nieruchomości

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: ul. Wolności 23, Bielawa, tel.  600 538 538

OGŁOSZENIE SYNDYKA

Syndyk masy upadłości Iwony Loch, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg pisemny, ofertowy, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości w postaci prawa własności niezabudowanej działki gruntu nr 357/18 o pow. 816 m2, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usytuowaną przy ulicy Adama Mickiewicza, obręb 0003 Kowary, województwo dolnośląskie, miasto Kowary, powiat karkonoski, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer LG1J/00085499/1

–  za cenę wywoławczą (nie niższą niż) 76 700,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w biurze syndyka w Bielawie (58-260), ul. Wolności 23. Warunki przetargu określa Regulamin przetargu, który jest do wglądu w biurze syndyka. Pisemne oferty z dopiskiem „Przetarg – działka w Kowarach” należy składać na adres biura syndyka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2022 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu oferty do biura syndyka). Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wys. 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości w PKO BP S.A. nr 72 1020 5138 0000 9002 0497 8286  w terminie jak wyżej (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta, prowadzenia dodatkowych rokowań oraz prawo zmiany lub odwołania warunków przetargu, w tym jego unieważnienie bez podania przyczyn. Wszelkie informacje o sprzedaży można uzyskać w biurze syndyka i pod nr tel. syndyka  600 538 538. 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu