Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 800 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OPOLE, opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187529

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

MIASTO OPOLE

MIASTO OPOLE - Company Logo

ul. RYNEK 1A
45-015 OPOLE

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Opola

o I przetargu ustnym nieograniczonym na niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Opolu w rejonie ul. Częstochowskiej obejmującej działki nr 80/9, 80/12, 80/13, 80/16 i 82/24 o łącznej pow. 0,8114ha z km 5, obręb Kolonia Gosławicka, KW OP1O/00078359/3, OP1O/00077494/4.

Uzbrojenie techniczne: en. elektr., wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gaz (w ulicy Częstochowskiej).

Cena wywoławcza nieruchomości została ustalona w wysokości: 1.800.000,00 zł + 23% VAT,   wadium: 180.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. Arki Bożka – obwodnica w Opolu (Uchwała nr XXII/383/16 RMO z dnia 28.01.2016r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym
na rysunku planu symbolem 3U – tereny przeznaczone na usługi oraz symbolem 4U/Z – tereny przeznaczone na usługi i zieleń.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2022 r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta  Opola – sala konferencyjna nr 312, Rynek 1A, Opole.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń UM Opola (Plac Wolności 7-8, korytarz, obok pok. 103), oraz na stronie internetowej UM Opola, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.opole.pl.

INFORMACJE DODATKOWE: Urząd Miasta Opola (Plac Wolności 7-8), Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 103, tel. 77/4511832 w dniach pracy Urzędu w godz. 7.30-15.30 (pn.- środa);
7.30-17.00 (czwartek); 7.30-14.00 (piątek).

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu