Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.06.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

MSZANA DOLNA, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34187682

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

URZĄD MIASTA W MSZANIE DOLNEJ

ul. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 2
34-730 MSZANA DOLNA

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa:

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  O  PRZETARGU

Sporządzony zgodnie z § 6 ust.5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jt.Dz.U z 2014r poz.1490)

Burmistrz Miasta Mszana Dolna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości gruntowych:

1.opis nieruchomości:prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mszanie Dolnej przy ul.Mroza, obręb ewidecyjny Gronoszowa oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 4316/18 o powierzchni 0,1105 ha, objętej księgą wieczystą NS2L/00031919/5

2.cena wywoławcza: 190 000,00 złotych + należny podatek VAT

3.termin i miejsce przetargu:22 sierpnia 2022r (poniedziałek),godz.13.30 ,sala narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2,

4.wysokość wadium : 20 000.00 złotych,termin wpłaty do 16 sierpnia 2022r

1.opis nieruchomości:prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,położonej w Mszanie Dolnej przy potoku Słomka,obręb ewidencyjny Słomka,oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 8193/2 o powierzchni 0,0821 ha,objętej kw NS2L/00023434/2

2.cena wywoławcza: 52 000,00 złotych + należny podatek VAT

3.termin i miejsce przetargu:22 sierpnia 2022r,(poniedziałek),godz.14.00,sala narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej ul.Piłsudskiego 2

4.wysokość wadium: 5 000,00 złotych ,termin wpłaty do 16 sierpnia 2022r

Informacja o wywieszeniu i publikacji ogłoszeń: tablica ogłoszeń w siedzibie urzędu,ul.Piłsudskiego 2,Mszana Dolna, BIP Miasta Mszana Dolna,strona internetowa : zakładka gospodarka nieruchomościami.

Dane teleadresowe pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dot.przetargów :tel.18 3310417 wew.204 od poniedziałku do piątku w godz.7-15.

 

Zobacz inne

Prawo

Partnerzy serwisu